اینفوگرافیک تاریخچه تلفن همراه

واژه اینفوگرافیک (Infographic) خلاصه شده‌ای از Information Graphic است. کتاب‌های کودکان، اخبار، نقشه‌ها و ارائه اطلاعات علمی، همه به نوعی از اینفوگراف به عنوان یک ابزار کارا استفاده می‌کنند. اینفوگرافیک ‌ها یا گرافیک‌های اطلاع رسان، نمایشگران تصویری اطلاعات و داده‌ها هستند. این نگاره‌ها در جاهایی که نیاز به توضیح ساده و یا سریع داده‌ها وجود دارد، استفاده می‌شوند.

در این مطلب به ارایه یک انفوگرافیک از تاریخچه تلفن همراه پ‍رداخته شده که توسط وبسایت نوچه تهیه شده است:

mobile-infographic

   

پست شده در نوشته‌ها با برچسب: