روانشناسی رنگ‌ها در اندروید

نام برنامه: روانشناسی رنگ‌ها – ColorTest

پژوهش‌های دانشمندان نشان می‌دهد که رنگ‌ها همان گونه که بر روح و روان آدمی تاثیر می‌گذارند جسم او را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهند.
هر یک از رنگ‌ها تاثیر درمانی محسوسی برای بدن انسان دارند و رنگ مورد علاقه اشخاص، می‌تواند گویای خصوصیات اخلاقی و روانشناسی آنها باشد. یکی از معتبرترین تحقیقاتی که تا کنون در این رابطه انجام شده است، تحقیقات روانشناس سویسی به نام ماکس لوشر است که در سال ۱۹۷۲ کتاب خود را با نام «آزمایش رنگ لوشر» منتشر نموده است. این نرم‌افزار با انجام آزمایش لوشر به شما کمک می‌کند تا با انتخاب رنگ‌های مورد علاقه، خصوصیات اخلاقی خود را بهتر بشناسید.

دریافت:

پست شده در برنامه‌ها