بایگانی ماهیانه: شهریور ۱۳۹۶

تله گارد

امروزه با افزایش کاربرد پیام رسان تلگرام، تبلیغات مزاحم زیادی هم در حاشیه آن منتشر میشوند. به عنوان مثال ممکن است که در طول روز، به طور ناخواسته و بدون اجازه، بارها برنامه تلگرام شما برای عضویت در کانالها و

پست شده در برنامه‌ها